Jak psát ve správném formátu: definice poznámky

V textu týkajícím se sociální vědy – Historie, například -, je nutné zahrnout pod čarou (na konci stránky) nebo vysvětlivky (na konci dokumentu, ale před literatury) ve čtyřech konkrétních případech. Ale nelze použít oba formáty v jednom dokumentu, můžete použít buď poznámky pod čarou nebo vysvětlivky. Zde jsou zvláštní okolnosti: Vždy, když jsou nabídku vzít…

This content is for Premium Content members only. Please login or register to have access to this web page and to our articles related to footnotes, endnotes, electronic references and bibliography methodology, including the Frequently Asked Questions’ section.

Ce contenu est disponible seulement pour les membres enregistrés (Premium Content). Veuillez vous connecter ou vous enregistrer afin d’avoir accès à cette page web ainsi qu’aux articles concernant la méthodologie bibliographique et les notes de référence, incluant la section Frequently Asked Questions.

Log In Register