Miten kirjoittaa oikeassa muodossa: määritelmä footnote

Vuonna liittyvän tekstin yhteiskuntatieteisiin – historiaa, esimerkiksi – on tarpeen sisällyttää alaviitteet (lopussa sivu) tai loppuviitteet (lopussa asiakirjan, mutta ennen kirjallisuusluettelo) neljässä erityisolosuhteissa. Mutta et voi käyttää molempia formaatteja samassa asiakirjassa, voit joko käyttää alaviitteitä tai loppuviitteitä. Tässä ovat erityisolosuhteet: Aina kun kuuluu lainaus on otettu suoraan toisen kirjoittajan kirja tai artikkeli; Aina kun yksi…

This content is for Premium Content members only. Please login or register to have access to this web page and to our articles related to footnotes, endnotes, electronic references and bibliography methodology, including the Frequently Asked Questions’ section.

Ce contenu est disponible seulement pour les membres enregistrés (Premium Content). Veuillez vous connecter ou vous enregistrer afin d’avoir accès à cette page web ainsi qu’aux articles concernant la méthodologie bibliographique et les notes de référence, incluant la section Frequently Asked Questions.

Log In Register