Làm thế nào để viết trong một định dạng thích: định nghĩa footnote aComments / Commentaires