Hoe om te skryf in ‘n behoorlike formaat: definisie van ‘n voetnoot

In ‘n teks met betrekking tot sosiale wetenskappe – byvoorbeeld geskiedenis, is dit nodig om voetnotas (aan die einde van die bladsy) of eindnote (aan die einde van die dokument in te sluit nie, maar voor die bibliografie) in vier spesifieke omstandighede. Maar, kan jy nie gebruik beide formate in ‘n dieselfde dokument, jy óf…

This content is for Premium Content members only. Please login or register to have access to this web page and to our articles related to footnotes, endnotes, electronic references and bibliography methodology, including the Frequently Asked Questions’ section.

Ce contenu est disponible seulement pour les membres enregistrés (Premium Content). Veuillez vous connecter ou vous enregistrer afin d’avoir accès à cette page web ainsi qu’aux articles concernant la méthodologie bibliographique et les notes de référence, incluant la section Frequently Asked Questions.

Log In Register